Xây dựng bộ OKRS cá nhân để tối ưu công việc

Trong bối cảnh kinh doanh hiện nay, việc nâng cao kỹ năng quản lý và tối ưu hóa công việc của bản thân là yếu tố then chốt giúp cá nhân và tổ chức phát triển mạnh mẽ. Nhận thức rõ điều này, Mega Leasing đã tổ chức buổi đào tạo “Xây dựng bộ OKRs cá nhân để tối ưu công việc” vào tháng 2, dưới sự hướng dẫn của Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hoàng Luân, nhằm mang đến một cơ hội không thể tốt hơn cho đội ngũ nhân viên của mình trong việc hiểu rõ và áp dụng OKRs vào công việc hàng ngày.

Xây dựng bộ OKRS cá nhân để tối ưu công việc
Xây dựng bộ OKRS cá nhân để tối ưu công việc

Tầm quan trọng của OKRs trong quản lý và phát triển cá nhân

OKRs (Objectives and Key Results) là một phương pháp quản lý mục tiêu và kết quả chính giúp cá nhân và doanh nghiệp định hình rõ ràng mục tiêu và đo lường kết quả công việc một cách hiệu quả. Việc áp dụng OKRs giúp mỗi cá nhân trong tổ chức không chỉ xác định được hướng đi chiến lược mà còn tối ưu hóa hiệu suất làm việc của bản thân, qua đó đóng góp vào sự thành công chung của tổ chức.

Buổi đào tạo: Nền tảng cho sự phát triển cá nhân và tổ chức

Buổi training do P.TGĐ Nguyễn Hoàng Luân dẫn dắt đã cung cấp một cái nhìn sâu sắc về cách xây dựng và thực hiện OKRs hiệu quả, từ đó giúp mỗi thành viên Mega Leasing có thể tối ưu hóa công việc cá nhân. Không chỉ là lý thuyết, buổi đào tạo còn là dịp để mọi người chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0705 680 666
icons8-exercise-96 chat-active-icon